Opvoedondersteuning

Heeft u als ouder/verzorger behoefte aan advies en ondersteuning op het gebied van opvoeden van uw kind? Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

Positief opvoeden

Iedere peuterspeelschool van SKH heeft een geschoolde pedagogisch medewerker Positief opvoeden bij wie u terecht kunt voor vragen, informatie, tips en hulp omtrent de dagelijkse opvoeding van kinderen. Indien nodig kan zij u doorverwijzen naar instanties, die eveneens met deze methode werken, maar uitgebreidere hulp bieden. Ook worden er jaarlijks Triple P workshops aangeboden door een Triple P-trainer van Stichting Kinderopvang Hoorn over onderwerpen als: Niet Luisteren, Omgaan met Ruzie en Agressie, een Gezond Slaappatroon Ontwikkelen, etc. Meer informatie over de methode kunt u vinden op www.positiefopvoeden.nl, óók voor online advies.

1.Hoorn: vanaf 2015 hét punt voor zorg en ondersteuning

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien.

1.Hoorn is hét punt, dichtbij in de wijk, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen rond zorg en ondersteuning. Onder regie van de gemeente werken deskundigen vanuit verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder medewerkers van Stichting Kinderopvang Hoorn, samen in 1.Hoorn.

Eén vaste contactpersoon

In totaal werken circa 70 deskundigen vanuit verschillende terreinen samen, zoals de ouderenzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, Wmo en ondersteuning aan mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking. Vanuit SKH nemen sociaal werkers deel aan 1.Hoorn.

Alle medewerkers van 1.Hoorn weten de weg in de wijken en buurten, komen naar de mensen toe en kennen de lokale en regionale organisaties.

1.Hoorn kent drie teams voor de verschillende stadsdelen in Hoorn:

  • Grote Waal, Binnenstad, Venenlaankwartier, Hoorn-Noord
  • Risdam, Nieuwe Steen, Zwaag, Bangert en Oosterpolder
  • Kersenboogerd, Blokker Hoorn-80
  • Inloopspreekuren 1.Hoorn

test

Wilt u een keer komen kijken in een van onze peuterspeelzalen? Plan dan een rondleiding!