Aanmelding en plaatsing

Je kunt jouw peuter gratis inschrijven bij één van onze peuterspeelscholen, voorheen peuterspeelzalen. Dit kan via het digitale inschrijfformulier op deze website. Je kunt ook altijd eerst langskomen bij de peuterspeelschool voor een informatief gesprek met de pedagogisch medewerker en om de peuterspeelschool te bekijken.

Plaatsing

Na inschrijving ontvang je een bericht wanneer jouw peuter kan worden geplaatst. Kinderen met een medische of sociale indicatie kunnen alleen met voorrang geplaatst worden als een schriftelijk bewijs van de huisarts of het consultatiebureau kan worden overlegd.

Ochtend dagdelen vanaf 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 worden op de meeste locaties alleen nog ochtend dagdelen van 4 uur aangeboden. De vaste dagdeelcombinaties (bijv. ma.ochtend en woe.ochtend) worden losgelaten.

Wijzigingen

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan plaatsing@kinderopvanghoorn.nl. Wanneer het een wijziging in de inkomenssituatie betreft die tot gevolg heeft dat je in een andere tariefgroep valt, dien je dit binnen een maand na wijziging door te geven aan het Service Bureau van SKH. Inschaling met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Opzegging

Het is gebruikelijk dat jouw kind de speelschool verlaat bij het bereiken van de vierjarige leeftijd. Hij/zij wordt dan automatisch uitgeschreven.

Wanneer je kind de speelschool verlaat vóór zijn/haar vierde verjaardag dan geldt een opzegtermijn van een maand.

Meer informatie

Natuurlijk kun je voor meer informatie over de aanmelding en plaatsing van je kind altijd bellen naar het Service Bureau, tel. 0229-248 770. Mailen kan ook: plaatsing@kinderopvanghoorn.nl

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.