Ieder kind een mentor

Aan ieder kind wordt een mentor (pedagogisch medewerker) toegewezen . De mentor werkt op de groep waar de peuter geplaatst is: zij hoeft niet perse het vaste gezicht te zijn, maar op de peuterspeelscholen van SKH is dit wel het geval, namelijk één van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep waar uw peuter zit.

Intakegesprek

Bij SKH doet de mentor het intakegesprek van de betreffende peuter met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) als het kind voor de eerste keer de peuterspeelschool bezoekt. Daarin geeft de pedagogisch medewerker ook duidelijk aan dat zij de mentor en dus het vaste aanspreekpunt is voor de ouder(s)/verzorger(s); dit wordt ook vastgelegd op de kindkaart.

Alle pedagogisch medewerkers op de groep volgen uiteraard de ontwikkeling van alle peuters, maar de mentor communiceert dit met de ouder(s)/verzorger(s) van haar mentorkinderen.

Drie gesprekken

Gedurende de peuterspeelschoolperiode van een peuter wordt de ontwikkeling voortdurend gevolgd en regelmatig besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Dit zijn minimaal drie gesprekken, die plaatsvinden na ongeveer drie maanden na plaatsing, rond het derde levensjaar en aan het einde van de peuterspeelschoolperiode. De mentor doet de benodigde observaties en de gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) van haar mentorkind.

Goede, duidelijke en heldere communicatie

Met het mentorschap streven we naar een goede, duidelijke en heldere communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en pedagogisch medewerkers!

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.