Info voor ouders/verzorgers en oudercommissies

Vrije dagen dit schooljaar

De peuterspeelscholen van SKH zijn gesloten tijdens schoolvakanties.

Kerstvakantie: week 52 en 1, ma. 23-12-2019 t/m zo. 05-01-2020
Voorjaarsvakantie: week 8, ma. 17-02-2020 t/m zo. 23-02-2020
Goede Vrijdag: week 15, vr. 10-04-2020
Pasen: week 15 en 16, zo. 12-04-2020 en ma. 13-04-2020
Meivakantie: 18, ma. 27-04-2020 t/m di. 05-05-2020
(Koningsdag en bevrijdingsdag valt in de meivakantie)
Hemelvaart: week 21, do. 21-05-2020 en vr. 22-05-2020
Pinksteren: week 22 en 23, zo. 31-05-2020 en ma. 01-06-2020
Zomervakantie: week 28 t/m 33, ma. 06-07-2020 t/m zo. 16-08-2020
Herfstvakantie: 10-10-2020 t/m 18-10-2020
Kerstvakantie: 19-12-2020 t/m 03-01-2021

Mogelijk worden er voor de pedagogisch medewerkers nog studiedagen ingepland waarop de peuterspeelscholen gesloten zullen zijn.
In dat geval word je daar te zijner tijd over geïnformeerd.

Oudercommissie

SKH streeft er naar op alle locaties van de peuterspeelscholen een oudercommissie te hebben. De oudercommissie is bereikbaar via de peuterspeelschool. Op het informatiebord bij de peuterspeelschool hangen de contactgegevens.

Wat doet een oudercommissie?

  • Meehelpen met activiteiten zoals vieringen, feesten en andere speciale gelegenheden (zoals helpen met versieren, doen van boodschappen)
  • Meehelpen met praktische zaken zoals meedenken over de aankleding van ruimtes (binnen, buiten), herstellen/repareren van materialen, organiseren van een koffie-ochtend
  • Vertegenwoordigt alle ouders en peuters van de peuterspeelschool
  • Betrokkenheid van ouders stimuleren
  • Aanspreekpunt zijn voor de ouders bij vragen, ideeën of problemen.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren
  • Informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie

Een oudercommissie bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 7 leden per locatie.

Wil je ook graag meedenken, meepraten, meehelpen én meebeslissen over het reilen en zeilen van de peuterspeelschool? Geef je dan op als oudercommissielid. Op de speelschool kunnen ze je daar meer over vertellen.

Opvoedingsondersteuning

Vragen over de opvoeding van je kind? Kijk op opvoedingsondersteuning.

Heb je een klacht? Kijk op klachten

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.