Kosten

Als je kind de peuterspeelschool bezoekt betaal je altijd een ouderbijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomen, of je recht hebt op kinderopvangtoeslag en of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin tegelijkertijd de peuterspeelschool bezoeken.

Bekijk de extra uitleg om te zien waar je recht op hebt.

Wel of geen kinderopvangtoeslag

Wanneer je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaal je een ouderbijdrage aan SKH. Bekijk de eigen bijdrage voor 2022 in de tabel.

Wanneer je wel in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag vraag je deze aan bij de belastingdienst. Je ontvangt van de belastingdienst de toeslag. Deze toeslag dekt een deel van de kosten van de peuterspeelschool. Het verschil tussen het aan SKH te betalen factuurbedrag en de ontvangen toeslag is je ouderbijdrage.

Bij afname van bijv. 8 uur per week kun je uitgaan van gemiddeld 26,66 uur per maand (8 uur x 40 weken : 12 maanden).

Kinderen met een VVE-indicatie (afgegeven door het consultatiebureau) komen vanaf 2 jaar 2 dagdelen (8 uur) en hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. Voor deze uitbreiding worden geen extra kosten in rekening gebracht. Je kunt dan ook uitgaan van gemiddeld 26,66 uur per maand.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het invullen van de (aan)vragen? Bel dan naar 0229-248770 of stuur een mail naar klant@kinderopvangwestfriesland.nl. Wij helpen je graag verder.

Klik hier voor meer uitleg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de (berekening van) kinderopvangtoeslag. 

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.