Kosten

Als je kind de peuterspeelschool bezoekt betaal je altijd een ouderbijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomen, of je recht hebt op kinderopvangtoeslag en of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin tegelijkertijd de peuterspeelschool bezoeken.

Doorloop de onderstaande stappen om te zien waar je recht op hebt (extra uitleg).

Wel of geen kinderopvangtoeslag

Wanneer je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaal je een ouderbijdrage aan SKH. Bereken in de tabel rechts de hoogte van je ouderbijdrage.

Wanneer je wel in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag vraag je deze aan bij de belastingdienst. Je ontvangt van de belastingdienst de toeslag. Deze toeslag dekt een deel van de kosten van de peuterspeelschool. Het verschil tussen het aan SKH te betalen factuurbedrag en de ontvangen toeslag is je ouderbijdrage.

Bekijk de gemiddelde bijdrage in de tabel rechts.

Bij afname van bijv. 8 uur per week kun je uitgaan van gemiddeld 26,66 uur per maand (8 uur x 40 weken : 12 maanden).

Kinderen met een VVE-indicatie (afgegeven door het consultatiebureau) komen vanaf 2 jaar 2 dagdelen (8 uur) en hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. Voor deze uitbreiding worden geen extra kosten in rekening gebracht. Je kunt dan ook uitgaan van gemiddeld 26,66 uur per maand.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het invullen van de (aan)vragen? Bel dan naar 0229-248770 of stuur een mail naar plaatsing@kinderopvanghoorn.nl. Wij helpen je graag verder.

Klik hier voor meer uitleg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de (berekening van) kinderopvangtoeslag. 

Bereken je ouderbijdrage