Meest gestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar de peuterspeelschool?

Kinderen kunnen vanaf 2 jaar naar de peuterspeelschool. Heeft u interesse in opvang voordat uw kind 2 jaar wordt kijk dan naar de verschillende kinderdagverblijven van SKH

Ik heb mijn kind ingeschreven, wanneer hoor ik of er plek is?

Na inschrijving wordt er contact met u opgenomen als uw kind bovenaan de wachtlijst staat.

Uit hoeveel kinderen bestaat een peuterspeelschool-groep?

Een groep bestaat maximaal uit 16 peuters. Dit is vastgesteld door de gemeente en wordt ook geïnspecteerd.

Hoeveel pedagogisch medewerkers moeten er op een groep staan?

Bij een groep van maximaal 16 peuters staan altijd twee pedagogisch medewerkers op de groep. Bij een groep van maximaal 8 peuters staat 1 pedagogisch medewerker met vaak ondersteuning van een stagiaire of vrijwilliger.

Welke stagiaires kunnen er op de peuterspeelschool stage lopen?

De meeste stagiair(e)s zijn afkomstig van het Horizon College. Zij volgen de opleiding PW (pedagogisch werk). Dit kunnen tweedejaars, derdejaars of vierdejaars  stagiair(e)s zijn, die een half jaar stage lopen bij een peuterspeelschool. Daarnaast zijn er stagiair(e)s van de middelbare school, die een maatschappelijke stage of snuffelstage lopen. Dit is doorgaans enkele weken of een dag in de week.

Wat zijn de openingstijden van de peuterspeelschool?

De openingstijden zijn afhankelijk van de schoollocatie maar is gelegen tussen de 08:15 en 13:00 uur. Zie voor de exacte openingstijden de informatie bij de betreffende locatie op deze website.

Is de peuterspeelschool in de vakantie open?

De peuterspeelscholen zijn gesloten tijdens vakanties. SKH volgt hierin de adviesdata van het Platform Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs Westfriesland.
Bekijk hier wanneer de schoolvakanties zijn.

Wat doe ik als mijn kind ziek is?

Als je kind ziek is meldt dit dan zo snel mogelijk bij de desbetreffende peuterspeelschool. Dit geldt overigens ook als je kind niet ziek is maar om een andere reden niet komt.

Wat kost de peuterspeelschool?

Sinds 2018 vallen de peuterspeelscholen onder de Wet Kinderopvang. Bekijk de kosten voor de peuterspeelschool op de pagina Kosten.

Waarom is het factuurbedrag iedere maand verschillend?

Het factuurbedrag kan per maand verschillen, omdat de werkelijk afgenomen uren worden gefactureerd. Vrije dagen en vakanties worden niet in rekening gebracht.

Wat is het uurtarief?

Het uurtarief van de peuterspeelschool wordt jaarlijks vastgesteld door de Gemeente Hoorn. Het huidige uurtarief is terug te vinden op uw factuur of bekijk de kosten voor de peuterspeelschool op de pagina Kosten.

Wie komt in aanmerking voor een VVE-plaats (uitbreiding met 2 dagdelen)?

Kinderen met een VVE-indicatie (doorverwijzing) van het consultatiebureau hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. Wij bieden VVE aan op al onze peuterspeelscholen.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Wijzigingen in de plaatsing kunnen worden doorgegeven aan klant@kinderopvangwestfriesland.nl.
Wanneer het een wijziging in de inkomenssituatie betreft en je recht hebt op kinderopvangtoeslag dan geef je de wijziging door aan de Belastingdienst. Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag dan dien je binnen een maand na wijziging een nieuw inkomensverklaring van de Belastingdienst te versturen aan het Service Bureau van SKH.

Moet ik opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?

U hoeft geen opzegging door te geven als uw kind vier jaar wordt. Het contract voor de peuterspeelschool is erop gebaseerd dat uw kind de peuterspeelschool verlaat wanneer hij/zij vier jaar wordt. Heeft u een schoolkeuze gemaakt en opvang nodig buiten schooltijd, kijk naar de mogelijkheden van SKH

Hoe zeg ik de peuterspeelschool op?

Wanneer u het contract wilt opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van een maand. Dit kan doorgeven worden via klant@kinderopvangwestfriesland.nl.

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

Voor informatie over klachten kun je onze klachtenpagina raadplegen.

 

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.