Meest gestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar de peuterspeelschool?

Kinderen kunnen vanaf 2 jaar naar de peuterspeelschool. Als jouw kind bovenaan de wachtlijst staat wordt er contact met je opgenomen.

Uit hoeveel kinderen bestaat een peuterspeelschool-groep?

Een groep bestaat maximaal uit 16 peuters. Dit is vastgesteld door de gemeente en wordt ook geïnspecteerd.

Hoeveel pedagogisch medewerkers moeten er op een groep staan?

Bij een groep van maximaal 16 peuters staan altijd twee pedagogisch medewerkers op de groep. Bij een groep van maximaal 8 peuters staat 1 pedagogisch medewerker met vaak ondersteuning van een stagiaire of vrijwilliger.

Wat zijn de openingstijden van de peuterspeelschool?

De openingstijden zijn afhankelijk van de schoollocatie maar is gelegen tussen de 08:15 en 13:00 uur. Zie voor de exacte openingstijden de informatie bij de betreffende locatie op deze website.

Is de peuterspeelschool in de vakantie open?

De peuterspeelscholen zijn gesloten tijdens vakanties. SKH volgt hierin de adviesdata van het Platform Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs Westfriesland.
Bekijk hier wanneer de schoolvakanties zijn.

Wat doe ik als mijn kind ziek is?

Als je kind ziek is meldt dit dan zo snel mogelijk bij de desbetreffende peuterspeelschool. Dit geldt overigens ook als je kind niet ziek is maar om een andere reden niet komt.

Urenuitbreiding vanaf 1 april 2020

De overheid heeft aangegeven dat er een verplichte urenuitbreiding op de peuterspeelscholen doorgevoerd moet worden. Dit betekent dat vanaf 1 april 2020 op de meeste locaties alleen nog ochtend dagdelen van 4 uur worden aangeboden. Alleen daar waar vanwege het aantal kinderen alleen ochtenden niet voldoende is om alle kinderen te kunnen plaatsen, worden middagen aangeboden van in principe 2 uur.

Wordt de ouderbijdrage per 1 april 2020 anders?

Wat de wijziging voor jou betekent m.b.t. de kosten staat in de mail die je op 19/20 februari jl. hebt ontvangen. Deze is namelijk toegespitst op jouw situatie (wel/niet KOT). Staat jouw vraag/antwoord er niet tussen? Kijk dan even in onderstaand document:

Vragen en antwoorden inzake ouderbijdrage nav urenuitbreiding per 1 april 2020

Wat kost de peuterspeelschool?

Vanaf 1 januari 2018 vallen de peuterspeelscholen onder de Wet Kinderopvang. Voor de financiële regeling verwijzen wij je naar de pagina Aanmelding en ouderbijdrage.

Waarom is het factuurbedrag iedere maand verschillend?

Het factuurbedrag kan per maand verschillen omdat de werkelijk afgenomen uren worden gefactureerd. Vrije dagen en vakanties worden niet in rekening gebracht.

Wat is het uurtarief?

Het uurtarief van de peuterspeelschool wordt jaarlijks vastgesteld door de Gemeente Hoorn. In de module ‘bereken je ouderbijdrage’ op de pagina kosten is het huidige uurtarief terug te vinden.

Wie komt in aanmerking voor een VVE-plaats (uitbreiding met 2 dagdelen)?

Kinderen met een VVE-indicatie (doorverwijzing) van het consultatiebureau hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. Wij bieden VVE aan op al onze peuterspeelscholen.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan plaatsing@kinderopvanghoorn.nl. Wanneer het een wijziging in de inkomenssituatie betreft en je recht hebt op kinderopvangtoeslag dan geef je de wijziging door aan de Belastingdienst. Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag dan dien je binnen een maand na wijziging een nieuw inkomensverklaring van de Belastingdienst te versturen aan het Service Bureau van SKH.

Moet ik opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?

Het is gebruikelijk dat jouw kind de peuterspeelschool verlaat bij het bereiken van de vierjarige leeftijd. Daarop is de plaatsingsovereenkomst ook gebaseerd. Jouw kind wordt dan automatisch uitgeschreven.

Hoe zeg ik de peuterspeelschool op?

Wanneer jouw kind de peuterspeelschool verlaat vóór zijn/haar vierde verjaardag dan geldt een opzegtermijn van een maand. Dit kun je schriftelijk of per mail doorgeven via plaatsing@kinderopvanghoorn.nl.

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

Voor informatie over klachten kun je onze klachtenpagina raadplegen.

Wat is meldcode kindermishandeling?

Alle peuterspeelscholen van Stichting Kinderopvang Hoorn werken met de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De meldcode is een stappenplan hoe de pedagogisch medewerker moet handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Voor meer informatie zie 'info voor ouders/verzorgers'.

Welke stagiaires kunnen er op de peuterspeelschool stage lopen?

De meeste stagiair(e)s zijn afkomstig van het Horizon College. Zij volgen de opleiding PW (pedagogisch werk). Dit kunnen tweedejaars, derdejaars of vierdejaars  stagiair(e)s zijn, die een half jaar stage lopen bij een peuterspeelschool. Daarnaast zijn er stagiair(e)s van de middelbare school, die een maatschappelijke stage of snuffelstage lopen. Dit is doorgaans enkele weken of een dag in de week.

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.