Naar de peuterspeelschool

Sinds 2018 is de naam peuterspeelzalen veranderd in peuterspeelscholen. In het aanbod is er niets verandert.

Peuters willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Een peuterspeelschool is hier een prachtige plek voor. Onze peuterspeelscholen nodigen kinderen uit om vrij te spelen maar ook gezamenlijk activiteiten te doen.

Voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar

De peuterspeelschool is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar.

De kinderen komen doorgaans twee dagdelen per week naar de peuterspeelschool. Een kind met een VVE-indicatie heeft vanaf de leeftijd van 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen per week. Daar waar dit mogelijk is kunnen ook extra dagdelen worden afgenomen.

Wij bieden een VVE programma met verschillende mogelijkheden, toegespitst op behoefte en leeftijd.

Spelenderwijs ontwikkelen

De kinderen op onze peuterspeelscholen ontwikkelen spelenderwijs hun sociale vaardigheden, woordenschat, tellen en ruimtelijk inzicht. Deze werkwijze hanteren wij al jarenlang in alle wijken van de stad en in nauwe samenwerking met basisscholen. Om deze reden hebben we hier ook in onze naam uiting aan gegeven.

Zuki de Zebra

Bij het spelenderwijs ontwikkelen hoort ook vrienden maken. En met Zuki de Zebra wil elk kind wel vrienden worden! Deze mascotte beleeft bijzondere avonturen, die kinderen aanspreken en hun spel en fantasie bevorderen.

Zelf keuzes maken

Kinderen kunnen zelf keuzes maken: er is een huishoek, taal/boekenhoek, bouwhoek enz. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker om uit al dit leuks een keuze te maken. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan de orde. Daarbij wordt, naast de verstandelijke ontwikkeling, ruimschoots aandacht besteed aan de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Naast een binnenruimte is er ook een buitenruimte aanwezig.

Ieder kind een mentor

Aan ieder kind wordt een mentor (pedagogisch medewerker) toegewezen. De mentor werkt op de groep waar de peuter geplaatst is. Alle pedagogisch medewerkers op de groep volgen uiteraard de ontwikkeling van alle peuters, maar de mentor communiceert dit met de ouder(s)/verzorger(s) van de mentorkinderen.

Intakegesprek

Voordat uw kind de peuterspeelschool bezoekt zal de mentor contact met u opnemen voor een intakegesprek.

Samenwerking met basisscholen

Heeft u voor uw peuter al een basisschoolkeuze gemaakt?

Dan adviseren wij uw kind in te schrijven voor de peuterspeelschool die samenwerkt met deze basisschool. De samenwerking met basisscholen zorgt ervoor dat peuters al bekend raken met de basisschool en de kinderen die later bij hun in de klas zitten. Uiteraard bent u niet verplicht na de peuterspeelschoolperiode te kiezen voor deze basisschool.

Integraal Kind Centrum (IKC)

Scholen gaan steeds vaker samenwerken met andere organisaties zoals kinderopvang en peuterspeelzalen/-scholen. Een integraal kindcentrum (IKC) is daar de meest verregaande vorm van. Een IKC is een voorziening waarin organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/-school en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. SKH is ook betrokken in deze ontwikkeling.

 

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.