Naar de peuterspeelschool

Peuters willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Een peuterspeelschool is hier een prachtige plek voor. Onze peuterspeelscholen nodigen kinderen uit om vrij te spelen maar ook gezamenlijk activiteiten te doen.

Nieuwe naam

Sinds 1 september 2018 hebben wij de naam peuterspeelzalen veranderd in peuterspeelscholen. In het aanbod verandert er niets. De kinderen op onze peuterspeelscholen oefenen spelenderwijs hun sociale vaardigheden, woordenschat, tellen en ruimtelijk inzicht. Deze werkwijze hanteren wij al jarenlang in alle wijken van de stad en in nauwe samenwerking met basisscholen. Om deze reden hebben we hier ook in onze naam uiting aan gegeven.

Zelf keuzes maken

Kinderen kunnen zelf keuzes maken: er is een huishoek, taal/boekenhoek, bouwhoek enz. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker om uit al dit leuks een keuze te maken. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan de orde. Daarbij wordt, naast de verstandelijke ontwikkeling, ruimschoots aandacht besteed aan de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Naast een binnenruimte is er ook een buitenruimte aanwezig.

Altijd een peuterspeelschool in de buurt

De peuterspeelscholen van Stichting Kinderopvang Hoorn zijn verdeeld over de wijken in Hoorn, zodat er altijd een locatie in de buurt is. Er is 1 peuterspeelschool die werkt op antroposofische grondslag.

Wij bieden een VVE-piramide programma met verschillende mogelijkheden, toegespitst op behoefte en leeftijd. In alle gevallen geldt dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen.

Samenwerking met basisscholen

Heeft u voor uw peuter al een basisschoolkeuze gemaakt?

Dan adviseren wij uw kind in te schrijven voor de peuterspeelschool die samenwerkt met deze basisschool. De samenwerking met basisscholen zorgt ervoor dat peuters al bekend raken met de basisschool en de kinderen die later bij hun in de klas zitten. Uiteraard bent u niet verplicht na de peuterspeelschoolperiode te kiezen voor deze basisschool.

Integraal Kind Centrum (IKC)

Scholen gaan steeds vaker samenwerken met andere organisaties zoals kinderopvang en peuterspeelzalen/-scholen. Een integraal kindcentrum (IKC) is daar de meest verregaande vorm van. Een IKC is een voorziening waarin organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/-school en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Stichting Kinderopvang Hoorn is ook betrokken in deze ontwikkeling.

Voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar

De peuterspeelschool is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen doorgaans twee dagdelen per week naar de peuterspeelschool. Een kind met een VVE-indicatie heeft vanaf de leeftijd van 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen per week.

Situatie per 1 april 2020
Vanuit de overheid wordt er een verplichte urenuitbreiding op de peuterspeelscholen doorgevoerd. Dit betekent dat vanaf 1 april 2020 op de meeste peuterspeelschoollocaties alleen ochtend dagdelen van 4 uur worden aangeboden.

Het uitgangspunt bij plaatsing is dat VVE-geïndiceerde kinderen 16 uur naar de speelschool komen (in principe verdeeld over 4 ochtenden). Niet VVE-geïndiceerde kinderen komen in principe 8 uur (2x ochtend ). Daar waar dit mogelijk is kunnen ook extra dagdelen worden afgenomen.

Een overzicht van de dagdelen per peuterspeelschool vanaf 1 april 2020 vind je bij de locaties.

Openingstijden
De openingstijden zijn afhankelijk van de school/locatie, maar gelegen tussen 08:00 en 13:00 uur in de ochtend.

De peuterspeelscholen zijn het gehele jaar door geopend met uitzondering van de schoolvakanties.

Hoge waardering door ouders

Ouders waarderen onze peuterspeelscholen met een 8,6

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.