Pedagogisch beleid

Onze pedagogische visie hebben we beschreven en gefilmd. We laten daarmee zien wat we belangrijk vinden en hoe we kijken naar kinderen en de samenwerking met ouders. Maar hoe doen we dat op onze locaties? Daarvoor hebben we verschillende beleidsstukken, waarin we aangeven op welke manier we onze visie in de praktijk brengen. Iedere locatie heeft een pedagogisch beleidsplan die onder andere de dagindeling beschrijft. Op welke manier omgegaan wordt met de risico’s binnen de opvang wordt beschreven in het Veiligheid en gezondheidsplan. Andere onderwerpen zijn het veilig slapen voor de jongste, voedingsbeleid en op welke manier wij omgaan met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Wilt u hier meer over weten of wilt u een exemplaar hiervan graag ontvangen, dan kunt dit opvragen via de locatie.

 

Pedagogisch Beleidsplan op locatie

Elke locatie van SKH/SKiK heeft een plan, waarin beschreven is op welke manier het team de ontwikkeling van de kinderen stimuleert en hoe de samenwerking met ouders en onderwijs is georganiseerd. Het geeft informatie over onder andere de groepsindeling, dagindeling en het activiteitenaanbod op de betreffende locatie. Ieder jaar wordt dit plan door het team geëvalueerd en waar nodig aangepast.

 

Veiligheid en gezondheid

Elke locatie heeft een veiligheids- en gezondheidsplan, waarin beschreven is op welke manier we risico’s vermijden of kinderen leren omgaan met kleine risico’s. Dit plan wordt jaarlijks met ouders besproken en waar nodig bijgesteld. Naast de risico-inventarisatie wordt ook het vierogenprincipe en de achterwacht regeling beschreven.

Voeding

SKH/SKiK houdt zich aan de richtlijnen van het Voedingscentrum Nederland. Goede, diverse en gezonde voeding is essentieel voor opgroeiende kinderen. Met menulijsten zorgen we voor verantwoorde voeding op het kinderdagverblijf, peuterspeelschool en BSO. Hierin maken wij onderscheid tussen producten die iedere dag aangeboden mogen worden, producten die incidenteel aangeboden mogen worden en producten die wij alleen bij speciale gelegenheden, zoals een verjaardag of feestdag, aanbieden.

Zorg en opvoedondersteuning

Wanneer ouders en pedagogisch medewerkers behoefte hebben aan pedagogisch advies of extra zorg, dan kunnen zij gebruik maken van een zorgaanbod van de eigen pedagogen. In het beleid zorg en opvoedondersteuning is vastgelegd wat we te bieden hebben, hoe we daarin samenwerken met ouders en eventueel met de school van een kind en ook wat we doen als we ons ernstig zorgen maken over de situatie waarin een kind opgroeit.

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.