Pedagogisch beleid

De pedagogisch medewerkers zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van elk kind. Ze werken kindvolgend, bewust en doelgericht op een manier die aansluit bij de kinderen en wat zij nodig hebben voor hun ontwikkeling, vanuit de gedachte 'spelen is leren en met een positieve benadering'. Het pedagogisch beleidsplan is daarbij leidraad en bedoeld als een dynamisch instrument van waaruit wij ons werk met de kinderen zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en onze kwaliteit kunnen borgen.

Je kunt het pedagogisch beleidsplan opvragen bij de locatie of het Service Bureau via info@kinderopvanghoorn.nl

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.