Spelenderwijs ontwikkelen

De peuterspeelscholen bieden kinderen veel verschillende activiteiten aan waardoor ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden. In een uitdagende omgeving en onder leiding van professionele, vaste pedagogisch medewerkers spelen kinderen samen en doen zij nieuwe ervaringen op. Op alle locaties wordt volgens de VVE-richtlijnen gewerkt. Voor alle peuters geldt:

Spelen is leren, leren is spelen

Samenspel

Samen spelen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk. Door het spelen met kinderen van dezelfde leeftijd wordt sociaal gedrag bevorderd en voelen kinderen zich op hun gemak in een groep. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en leren voor zichzelf op te komen.

Taal    

De eerste vier levensjaren zijn erg belangrijk voor kinderen. Hierin wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. Kinderen zijn van nature gevoelig voor taal. Op de peuterspeelschool krijgen de kinderen alle middelen aangereikt waardoor hun taalontwikkeling goed op gang komt. Gedurende het jaar worden diverse thema's aangeboden, die aansluiten bij de belevingswereld van peuters.

Beweging

In de peuterspeelschool kunnen kinderen zich zowel binnen als buiten lekker uitleven door te fietsen, glijden, klimmen en klauteren. Voor peuters is vrij bewegen van wezenlijk belang. Het is gezond en niet alleen goed voor hun motorische ontwikkeling maar ook voor alle andere ontwikkelingsgebieden. Het spelmateriaal past bij de leeftijd van de kinderen.

Fantasie

Pedagogisch medewerkers werken met spelmateriaal dat de fantasie van kinderen prikkelt en aansluit op hun belevingswereld. Spelenderwijs ontdekken kinderen wat de mogelijkheden zijn van materialen als papier, verf, klei, water en zand. De huishoek daagt uit tot het spelen van rollenspellen, in de bouwhoek worden huizen en flats gemaakt. De pedagogisch medewerkers begeleiden dit proces en zorgen voor voldoende  uitdaging.

Groei

De pedagogisch medewerkers op de groep volgen de ontwikkeling van de kinderen en bieden zo nodig extra ondersteuning. Onder hun deskundige leiding wordt uw kind goed voorbereid op de overgang naar de basisschool.

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.