VVE-methode

In het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werken alle peuterspeelscholen met de Piramidemethode van CITO.

Piramide

Piramide (= VVE) is een educatieve methode voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar, die kan worden gebruikt vanaf de peuterspeelschool tot en met groep 2 van de basisschool. Piramide biedt alle kinderen een veilige speel- en leeromgeving. Door een combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpt Piramide het kind grip te krijgen op de wereld. Met dit programma krijgen zij extra ondersteuning in taal- en spelontwikkeling.

Piramide biedt daarentegen ook extra uitdaging voor hen die dat nodig hebben. Het Piramideprogramma  doet veel aan de individuele ontwikkeling; kinderen kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Kinderen met een specifieke VVE-indicatie via het consultatiebureau komen vier dagdelen naar de speelschool.

Zelfstandig leren en spelen

Het zelfstandig leren wordt door Piramide aangemoedigd en ondersteund. De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrij spelen staat bij Piramide centraal. Het kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker een handje om uit al dat leuks een keuze te maken en het spel te begeleiden en verrijken.
Ook als het spel dreigt vast te lopen, springt de pedagogisch medewerker in, bijvoorbeeld door een tijdje mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

Projecten

Piramide is opgebouwd rond projecten. De pedagogisch medewerkers gebruiken voor elk project een ander projectboek, dat boordevol staat met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken.

Welkomprogramma
Het jaar begint in alle groepen met het Welkomprogramma. Daarin raken de kinderen vertrouwd met alle regels en rituelen en leren ze bijvoorbeeld dat alle spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Het Welkomprogramma geeft de kinderen houvast en een veilig gevoel in de nieuwe groep.

Daarna volgen projecten met thema’s als Mensen, Eten en drinken, Wonen, Verkeer, Lente en Kunst. Deze projectthema's komen elk jaar in een vaste volgorde terug, maar varieert qua inhoud. De kinderen zijn enkele weken bezig met een project. Gedurende het project worden er zowel activiteiten in de grote groep, als in kleine groepjes en ook individueel aangeboden. De taal die aangeboden wordt, gaat van makkelijk naar moeilijker, van een eenvoudige oriënterende stap naar een verbreden/verdiepen-stap. De woordenschat bestaat eerst nog uit basisbegrippen, maar breidt zich gedurende het project uit naar steeds meer (extra) begrippen.

Interactief voorlezen

Eén van de andere activiteiten die gebruikt wordt om de taal te stimuleren is 'Interactief voorlezen': in vier stappen wordt een boek (met materiaal dat in het boek voorkomt) aan de kinderen aangeboden. Een heel uitdagende manier voor peuters om met een boek aan de slag te gaan, om woorden te leren en de woordenschat uit te breiden.

Speciale ondersteuning (individueel of in duo)
Voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben om met de groep mee te kunnen komen, biedt Piramide een speciaal 'tutoring' programma. Dat betekent dat die kinderen -naast de groepsactiviteiten- extra aandacht en oefening krijgen. Ook kinderen die heel gemakkelijk informatie oppikken en graag experimenteren, kunnen met Piramide extra worden uitgedaagd.

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.